Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος | Οι κανόνες της Αγάπης
17489
post-template-default,single,single-post,postid-17489,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Οι κανόνες της Αγάπης

Οι κανόνες της Αγάπης

  • Οι ενήλικες θέτουν αυστηρά όρια με τρυφερό τρόπο, χωρίς θυμούς, κηρύγματα η απειλές.
  • Όταν ένα παιδί δημιουργεί ένα πρόβλημα, ο γονιός του το επιστρέφει με τρυφερό τρόπο.
  • Με τρυφερότητα ο γονιός θεωρεί το παιδί υπόλογο για την επίλυση των προβλημάτων του με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους. 
  • Δίνονται στα παιδιά επιλογές με συγκεκριμένα όρια.
  • Οι ενήλικες χρησιμοποιούν πραγματοιήσιμες δηλώσεις.
  • Οι ενήλικες αναφέρονται σε καθυστερημένες / ευρείες συνέπειες.
  • Η κατανόηση του παιδιού διασφαλίζεται πριν αποδοθούν οι συνέπειες.