Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος | 11 κανόνες πειθαρχίας των παιδιών
17470
post-template-default,single,single-post,postid-17470,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

11 κανόνες πειθαρχίας των παιδιών

11 κανόνες πειθαρχίας των παιδιών

 1. Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν την αρμόζουσα συμπεριφορά ωθώντας τα σε άμεσες εμπειρίες οι οποίες θα τους διδάξουν τις επιθυμητές συμπεριφορές. Αφήστε τα να σας παρατηρούν να φέρεστε με τον τρόπο που θα θέλατε να φέρονται και τα ίδια.
 2. Κάθε συμπεριφορά πρέπει να ακολουθείται από ορισμένες συνέπειες, έτσι ώστε τα παιδια να είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος. Οι συνέπειες που ακολουθούν επιθυμητές συμπεριφορές ονομάζονται επιβραβεύσεις, ενώ αυτές που έπονται ανεπιθύμητων συμπεριφορών ονομάζονται τιμωρίες.
 3. Αυτό στο οποίο δίνετε περισσότερη προσοχή, είναι αυτό που θα εισπράττετε περισσότερο. Ένας από τους πλέον σημαντικούς στόχους της ανατροφής των παιδιών είναι η επιβράβευση των παιδιών σας όταν συμπεριφέρονται θετικά. 
 4. Οι τιμωρίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα παιδιά να αλλάξουν την ανάρμοστη συμπεριφορά τους και λειτουργούν αποτελεσματικά μόνο όταν συνδυάζονται με επιβραβεύσεις που ενισχύουν τη σωστή συμπεριφορά.
 5. Η τιμωρία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για να κακοποιήσει, να τραυματίσει, να προκαλέσει βλάβη η να απειλήσει με πρόκληση βλαβών στο παιδι.
 6. Η <<απομάκρυνση>> θα αποδώσει μόνο όταν ο υπόλοιπος χρόνος είναι ποιοτικός. Διαφορετικά, το παιδι σας βρίσκεται ήδη συναισθηματικά στο χρόνο  της <<απομάκρυνσης>>.
 7. Η <<απομάκρυνση>> θα  πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδω και για διδακτικούς σκοπούς σε μικρά παιδια. Άλλες μορφές τιμωρίας είναι πιο κατάλληλες για μεγαλύτερα παιδια στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.
 8. Η τιμωρία θα πρέπει να αντιστοιχεί στην παράβαση. Πρέπει να είναι λογική, αρμόζουσα και σχετική με την λανθασμενη ενέργεια του παιδιου.
 9. Σκοπός της τιμωρίας να  είναι η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα απόδοσης. Τιμωρίες μεγάλης διάρκειας δεν δημιουργούν κίνητρα για βελτίωση στο παιδι.
 10. Αν το παιδί δεν χρησιμοποιεί κάτι σωστά η τα καταχράται, το χάνει για λίγο και μετά του δίνεται άλλη μια ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει. Ένας από τους στόχους της πειθαρχίας είναι αν διδάσκει τη σωστή συμπεριφορά. Αν δεν δίνεται στο παιδί ποτέ μια δεύτερη ευκαιρία, πως θα μπορέσουν να μάθουν;
 11. <<Αν το σπάσεις, θα το πληρώσεις. Αν λερώσεις, θα καθαρίσεις.>> Η αποκατάσταση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθετε στο παιδί πως υπάρχουν συνέπειες για την ανάρμοστη συμπεριφορά.