Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος | Πώς είναι η θεραπεία;
Κάθε θεραπευτική συνεδρία είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου. Ως θεραπεύτρια, είναι φυσικό να συζητήσετε μαζί μου τα κύρια ζητήματα και τις ανησυχίες της ζωή σας, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας.
16936
post-template-default,single,single-post,postid-16936,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Πώς είναι η θεραπεία;

Πώς είναι η θεραπεία;

Κάθε θεραπευτική συνεδρία είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου. Ως θεραπεύτρια, είναι φυσικό να συζητήσετε μαζί μου τα κύρια ζητήματα και τις ανησυχίες της ζωή σας, κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας. Προγραμματίζουμε μια σειρά από εβδομαδιαίες συνεδρίες, όπου η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου πενήντα λεπτά. Η θεραπεία μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ή μακροπρόθεσμη, για την αντιμετώπιση πιο πολύπλοκων ζητημάτων ή συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης.

Μπορεί, κάποιες φορές, όταν σας ζητηθεί, να λάβετε ορισμένα μέτρα εκτός των θεραπευτικών συνεδριών, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου ή η σχετική τήρηση αρχείων για την παρακολούθηση ορισμένων συμπεριφορών. Είναι σημαντικό να επεξεργαστείτε ό,τι έχει συζητηθεί και να το ενσωματώσετε στη ζωή σας. Για να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία, θα πρέπει να συμμετέχετε ενεργά, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, καθώς και ανάμεσα στα διαστήματα της μιας με την επόμενη συνεδρία. Οι άνθρωποι που αναζητούν ψυχοθεραπεία είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, την εργασία προς την αυτο-αλλαγή και τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της ζωής τους.